HOTNEWS :: 

   ขอเชิญเที่ยวจังหวัดนนทบุรี    ขอเชิญเที่ยวตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ พร้อมพาล่องเรือไหว้พระรอบเกาะเกร็ด ๙ วัดฟรี ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๙๑-๖๗๘๐ ,๐๘-๑๓๙๘-๕๘๐๖,๐๘-๑๓๘๔-๔๖๑๒     
  Username :
  Password :
+ ประวัติความเป็นมา
+ วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่
+ นโยบายบริหาร
+ แผนยุทธ์ศาสตร์
+ ข้อบัญญัติงบประมาณ
+ ส่งเสริมด้านการศึกษา
+ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
+ สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
+ ศิลปวัฒนธรรม
+ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
+ แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
+ ฐานข้อมูลตำบล
+ รวมกฎหมายที่น่าสนใจ
+ เปิดใจกองบรรณาธิการ
+ ติดต่อสอบถาม
+ โครงการคลองสวยน้ำใส ถวายในหลวง
+ คู่มือบริการประชาชน
 

ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก


ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
 


 เว็บไซต์ตรงกระทู้ไม่มีใครมาตอบเลย
 แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
 แก้ไขมาตรการป้องกันน้ำท่วม(ก่อนเกิดน้ำท่วม)
 จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
 แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
 แก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ดูผล Vote
 
ราคาน้ำมันวันนี้

 

 

 

 

 

 
 
 

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
8181
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
4050806405080640508064050806405080640508064050806

นับตั้งแต่ 15 มกราคม 2548

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี  คลิ๊กที่นี่ 

การจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)จังหวัดนนทบุรี
- อำเภอไทรน้อย ในวันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี - อำเภอเมืองนนทบุรี ในวันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเจษฏาบดินทร์ ชั้น ๙ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนบุรี - อำเภอปากเกร็ด ในวันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาวัดบางจาก ตำบลคลองพระอุม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี - อำเภอบางใหญ่ ในวันที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี - อำเภอบางกรวย ในวันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลายบาง ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี - อำเภอบางบัวทอง ในวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
อ่านรายละเอียด
Update news: ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง มติของที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๘
อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๘

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๘
-
อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๘

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๘
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้มีประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป มีกำหนด ๗ วัน นั้ น
อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๕๘

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการจัดภาษีนำ้มันจากสำนักการคลัง กทม.
นายจำลอง ขำสา ประธานสภา อบจ.นนทบุรีนายสถาพร สุทธิลออ รองปลัด อบจ.นนทบุรี,นางสุภาภรณ์ อาศัยบุญ รองปลัด อบจ.นนทบุรี , นายเวนิต วัฒนธำรงค์ รองปลัด อบจ.นนทบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองทุกกองในสังกัด อบจ.นนทบุรี ร่วมต้อนรับคณะสำนักการคลัง กทม. เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดเก็บภาษีนำ้มันของ อบจ.นนทบุรี ณ ห้องประชุมสภา อบจ.นนทบุรี
อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๘

การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกัน ควบคุมโรคห่างไกลเอดส์
นายกฤสพัส อัจฉริยะประสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานปิดการอบรมพร้อมมอบวุฒิบัตร ในวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ ณ ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
อ่านรายละเอียด
Update news: ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๘

 ธ.อาคารสงเคราะห์  ธ.กรุงเทพ  ธ.กรุงศรีอยุธยา  ธ.ไทยพาณิชย์
 ธ.เอเซีย  ธ.กสิกรไทย  ธ.กรุงไทย  ธ.ทหารไทย

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจสลากออมสิน เบอร์โทรศัพท์ ทั่วไทย ราคาทองคำ
จดทะเบียนนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ราคาน้ำมัน ตลาดหลักทรัพย์
ห้องสมุดออนไลน ์ กองทุนบำเหน็จบำนาจข้าราชการ ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดหน้าเหลือง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สถาบันพระปกเกล้า คนไทยดอทคอม
สำนักพระราชวัง สำนักนายกรัฐมนตรี พุทธทาสพุทธธรรม กรมพัฒนาที่ดิน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร ข้อมูลบริษัทคู่ค้า
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน www.pantip.com www.download.com
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การท่าเรือแห่งประเทศไทย www.thai2hand.com www.thaiware.com
เบอร์โทรศัพท์ทั่วไทย
ตารางเดินรถไฟ
แผนที่กรุงเทพ
แผนที่ทางด่วน
เส้นทางเดินรถเมล์
รหัสไปรษณีย์
สมุดหน้าเหลือง
การเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูม
รถไฟฟ้า BTS
รถไฟฟ้ามหานคร
บัตรประชาชน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ข้อมูลภาครัฐ
สถาบันอุดมศึกษารัฐ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
โทรศัพท์ TT&T
โทรศัพท์ TOT
ฟังเพลงทดสอบความแรงเน็ต
เล่น msn ผ่านเว็บ
เล่น icq ผ่านเว็บ
FHM
สุดสัปดาห์
มาร์ส
บ้านและสวน
รีดเดอร์ส ไดเจสท์
กอสซิบสตาร์
Gossip Star

ขวัญเรือน
คู่สร้าง-คู่สม
อิมเมจิ้
ไมโครคอมพิวเตอร์
กุลสตรี ทีวี อินไซด์
บริการ SMS ฟรี
TTTonline
Thaiwebsms AIS
DTAC
TrueMove
ข้อมูลประจำวัน อัตราแลกเปลี่ยน ย์ ย์
ราคาหุ้น - ราคาน้ำมัน - ราคาทองคำ - พยากรณ์อากาศ - สภาพการจราจร แบงค์ชาติ
ธ.ไทยพาณิชย์

ธ.กรุงเทพ
   
 
 
   
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย] นิวยอร์ค [อเมริกา] ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย] เซี่ยงไฮ้ [จีน]