HOTNEWS :: 

   ขอเชิญเที่ยวจังหวัดนนทบุรี    ขอเชิญเที่ยวตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ พร้อมพาล่องเรือไหว้พระรอบเกาะเกร็ด ๙ วัดฟรี ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๙๑-๖๗๘๐ ,๐๘-๑๓๙๘-๕๘๐๖,๐๘-๑๓๘๔-๔๖๑๒     
  Username :
  Password :
+ ประวัติความเป็นมา
+ วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่
+ นโยบายบริหาร
+ แผนยุทธ์ศาสตร์
+ ข้อบัญญัติงบประมาณ
+ ส่งเสริมด้านการศึกษา
+ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
+ สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
+ ศิลปวัฒนธรรม
+ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
+ แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
+ ฐานข้อมูลตำบล
+ รวมกฎหมายที่น่าสนใจ
+ เปิดใจกองบรรณาธิการ
+ ติดต่อสอบถาม
+ โครงการคลองสวยน้ำใส ถวายในหลวง
 

ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก


ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
 


 เว็บไซต์ตรงกระทู้ไม่มีใครมาตอบเลย
 แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
 แก้ไขมาตรการป้องกันน้ำท่วม(ก่อนเกิดน้ำท่วม)
 จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
 แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
 แก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ดูผล Vote
 
ราคาน้ำมันวันนี้

 

 

 

 

 

 
 
 

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
4013414401341440134144013414401341440134144013414

นับตั้งแต่ 15 มกราคม 2548

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี  คลิ๊กที่นี่ 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน 76 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 18 อัตรา
อ่านรายละเอียด
Update news: 27 กุมภาพันธ์ 2558

ศึกษาดูงานคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดนนทบุรี
กองสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมที่ ๒ จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดนนทบุรี ตามโครงการอบรมและสัมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดนนทบุรี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑๓ รุ่น ดังนี้ (โดยกิจกรรมจะเป็นรุ่นที่ ๑ อสม.อำเภอปากเกร็ด ในวันที่ ๒๖-๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ และรุ่นที่ ๔ อสม. อำเภอบางใหญ่ ในวันที่ ๑๖-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)
อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สรุปการประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน สยาม พาวเวอร์ จำกัด จังหวัดนนทบุรี
สรุปการประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน สยาม พาวเวอร์ จำกัด จังหวัดนนทบุรี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดคลองขวาง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

มหกรรมรักษ์สุขภาพจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘
กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการมหกรรมรักษ์สุขภาพจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑ ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก วัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดำเนินงานการจัดมหกรรมรักษ์สุขภาพฯ การคัดกรองภาวะสุขภาพ การให้บริการสุขภาพด้านต่างๆ ร่วมกันแบบบูรณาการ และนำข้อสรุปที่ได้ไปพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่อไป ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)โรงพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๔๕ คน ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องรัตนธิเบศร์ ชั้น ๑ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
อ่านรายละเอียด
Update news: ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ขอประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน สยาม พาวเวอร์ จำกัด จังหวัดนนทบุรี
จัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการให้กับประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินงาน โครงการรวม 2 ครั้ง จำนวนผู้ร่วมประชุมสัมมนาประมาณ 300 คน ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 -16.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดคลองขวาง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 -16.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดคลองขวาง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

จับฉลาก ฟุตบอล"อบจ.นนทบุรีคัพ" ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558
-
อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

 ธ.อาคารสงเคราะห์  ธ.กรุงเทพ  ธ.กรุงศรีอยุธยา  ธ.ไทยพาณิชย์
 ธ.เอเซีย  ธ.กสิกรไทย  ธ.กรุงไทย  ธ.ทหารไทย

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจสลากออมสิน เบอร์โทรศัพท์ ทั่วไทย ราคาทองคำ
จดทะเบียนนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ราคาน้ำมัน ตลาดหลักทรัพย์
ห้องสมุดออนไลน ์ กองทุนบำเหน็จบำนาจข้าราชการ ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดหน้าเหลือง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สถาบันพระปกเกล้า คนไทยดอทคอม
สำนักพระราชวัง สำนักนายกรัฐมนตรี พุทธทาสพุทธธรรม กรมพัฒนาที่ดิน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร ข้อมูลบริษัทคู่ค้า
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน www.pantip.com www.download.com
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การท่าเรือแห่งประเทศไทย www.thai2hand.com www.thaiware.com
เบอร์โทรศัพท์ทั่วไทย
ตารางเดินรถไฟ
แผนที่กรุงเทพ
แผนที่ทางด่วน
เส้นทางเดินรถเมล์
รหัสไปรษณีย์
สมุดหน้าเหลือง
การเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูม
รถไฟฟ้า BTS
รถไฟฟ้ามหานคร
บัตรประชาชน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ข้อมูลภาครัฐ
สถาบันอุดมศึกษารัฐ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
โทรศัพท์ TT&T
โทรศัพท์ TOT
ฟังเพลงทดสอบความแรงเน็ต
เล่น msn ผ่านเว็บ
เล่น icq ผ่านเว็บ
FHM
สุดสัปดาห์
มาร์ส
บ้านและสวน
รีดเดอร์ส ไดเจสท์
กอสซิบสตาร์
Gossip Star

ขวัญเรือน
คู่สร้าง-คู่สม
อิมเมจิ้
ไมโครคอมพิวเตอร์
กุลสตรี ทีวี อินไซด์
บริการ SMS ฟรี
TTTonline
Thaiwebsms AIS
DTAC
TrueMove
ข้อมูลประจำวัน อัตราแลกเปลี่ยน ย์ ย์
ราคาหุ้น - ราคาน้ำมัน - ราคาทองคำ - พยากรณ์อากาศ - สภาพการจราจร แบงค์ชาติ
ธ.ไทยพาณิชย์

ธ.กรุงเทพ
   
 
 
   
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย] นิวยอร์ค [อเมริกา] ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย] เซี่ยงไฮ้ [จีน]