HOTNEWS :: 

   ขอเชิญเที่ยวจังหวัดนนทบุรี    ขอเชิญเที่ยวตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ พร้อมพาล่องเรือไหว้พระรอบเกาะเกร็ด ๙ วัดฟรี ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๙๑-๖๗๘๐ ,๐๘-๑๓๙๘-๕๘๐๖,๐๘-๑๓๘๔-๔๖๑๒     
  Username :
  Password :
+ ประวัติความเป็นมา
+ วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่
+ นโยบายบริหาร
+ แผนยุทธ์ศาสตร์
+ ข้อบัญญัติงบประมาณ
+ ส่งเสริมด้านการศึกษา
+ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
+ สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
+ ศิลปวัฒนธรรม
+ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
+ แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
+ ฐานข้อมูลตำบล
+ รวมกฎหมายที่น่าสนใจ
+ เปิดใจกองบรรณาธิการ
+ ติดต่อสอบถาม
+ โครงการคลองสวยน้ำใส ถวายในหลวง
 

ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก


ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
 


 เว็บไซต์ตรงกระทู้ไม่มีใครมาตอบเลย
 แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
 แก้ไขมาตรการป้องกันน้ำท่วม(ก่อนเกิดน้ำท่วม)
 จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
 แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
 แก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ดูผล Vote
 
ราคาน้ำมันวันนี้

 

 

 

 

 

 
 
 

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3996854399685439968543996854399685439968543996854

นับตั้งแต่ 15 มกราคม 2548

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี  คลิ๊กที่นี่ 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารเพื่อมาดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ ๙)สังกัดองค
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารเพื่อมาดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ ๙)สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

ขอแจ้งมติของที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒)
ตามที่ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ไปแล้ว นั้น
อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒)
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้มีประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป มีกำหนด ๔๕ วัน นั้น
อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๗
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้มีประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป มีกำหนด ๔๕ วัน นั้น บัดนี้ได้รับแจ้งจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีว่า จะเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่านรายละเอียด
Update news: ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้ชีวิตใหม่
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายจำลอง ขำสา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้ชีวิตใหม่ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้ชีวิตใหม่ รุ่นที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์พัฒนาชีวิตใหม่
อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดนนทบุรี
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 ธ.อาคารสงเคราะห์  ธ.กรุงเทพ  ธ.กรุงศรีอยุธยา  ธ.ไทยพาณิชย์
 ธ.เอเซีย  ธ.กสิกรไทย  ธ.กรุงไทย  ธ.ทหารไทย

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจสลากออมสิน เบอร์โทรศัพท์ ทั่วไทย ราคาทองคำ
จดทะเบียนนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ราคาน้ำมัน ตลาดหลักทรัพย์
ห้องสมุดออนไลน ์ กองทุนบำเหน็จบำนาจข้าราชการ ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดหน้าเหลือง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สถาบันพระปกเกล้า คนไทยดอทคอม
สำนักพระราชวัง สำนักนายกรัฐมนตรี พุทธทาสพุทธธรรม กรมพัฒนาที่ดิน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร ข้อมูลบริษัทคู่ค้า
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน www.pantip.com www.download.com
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การท่าเรือแห่งประเทศไทย www.thai2hand.com www.thaiware.com
เบอร์โทรศัพท์ทั่วไทย
ตารางเดินรถไฟ
แผนที่กรุงเทพ
แผนที่ทางด่วน
เส้นทางเดินรถเมล์
รหัสไปรษณีย์
สมุดหน้าเหลือง
การเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูม
รถไฟฟ้า BTS
รถไฟฟ้ามหานคร
บัตรประชาชน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ข้อมูลภาครัฐ
สถาบันอุดมศึกษารัฐ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
โทรศัพท์ TT&T
โทรศัพท์ TOT
ฟังเพลงทดสอบความแรงเน็ต
เล่น msn ผ่านเว็บ
เล่น icq ผ่านเว็บ
FHM
สุดสัปดาห์
มาร์ส
บ้านและสวน
รีดเดอร์ส ไดเจสท์
กอสซิบสตาร์
Gossip Star

ขวัญเรือน
คู่สร้าง-คู่สม
อิมเมจิ้
ไมโครคอมพิวเตอร์
กุลสตรี ทีวี อินไซด์
บริการ SMS ฟรี
TTTonline
Thaiwebsms AIS
DTAC
TrueMove
ข้อมูลประจำวัน อัตราแลกเปลี่ยน ย์ ย์
ราคาหุ้น - ราคาน้ำมัน - ราคาทองคำ - พยากรณ์อากาศ - สภาพการจราจร แบงค์ชาติ
ธ.ไทยพาณิชย์

ธ.กรุงเทพ
   
 
 
   
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย] นิวยอร์ค [อเมริกา] ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย] เซี่ยงไฮ้ [จีน]