HOTNEWS :: 

   ขอเชิญเที่ยวจังหวัดนนทบุรี    ขอเชิญเที่ยวตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ พร้อมพาล่องเรือไหว้พระรอบเกาะเกร็ด ๙ วัดฟรี ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๙๑-๖๗๘๐ ,๐๘-๑๓๙๘-๕๘๐๖,๐๘-๑๓๘๔-๔๖๑๒     
  Username :
  Password :
+ ประวัติความเป็นมา
+ วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่
+ นโยบายบริหาร
+ แผนยุทธ์ศาสตร์
+ ข้อบัญญัติงบประมาณ
+ ส่งเสริมด้านการศึกษา
+ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
+ สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
+ ศิลปวัฒนธรรม
+ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
+ แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
+ ฐานข้อมูลตำบล
+ รวมกฎหมายที่น่าสนใจ
+ เปิดใจกองบรรณาธิการ
+ ติดต่อสอบถาม
+ โครงการคลองสวยน้ำใส ถวายในหลวง
 

ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก


ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
 


 เว็บไซต์ตรงกระทู้ไม่มีใครมาตอบเลย
 แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
 แก้ไขมาตรการป้องกันน้ำท่วม(ก่อนเกิดน้ำท่วม)
 จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
 แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
 แก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ดูผล Vote
 
ราคาน้ำมันวันนี้

 

 

 

 

 

 
 
 

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
3737
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
4010615401061540106154010615401061540106154010615

นับตั้งแต่ 15 มกราคม 2548

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี  คลิ๊กที่นี่ 

ขอประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน สยาม พาวเวอร์ จำกัด จังหวัดนนทบุรี
จัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการให้กับประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินงาน โครงการรวม 2 ครั้ง จำนวนผู้ร่วมประชุมสัมมนาประมาณ 300 คน ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 -16.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดคลองขวาง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 -16.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดคลองขวาง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

จับฉลาก ฟุตบอล"อบจ.นนทบุรีคัพ" ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558
-
อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

วันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี
นายกฤตพัส อัจฉริยะประสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กล่าวเปิดงานกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ MCC HALL ชั้น ๔ เดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี จัดโดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
อ่านรายละเอียด
Update news: ๘ มกราคม ๒๕๕๘

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฏิบัติ เป็นสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการครู เพื่อเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558
อ่านรายละเอียด
Update news: 15 มกราคม 2558

 ธ.อาคารสงเคราะห์  ธ.กรุงเทพ  ธ.กรุงศรีอยุธยา  ธ.ไทยพาณิชย์
 ธ.เอเซีย  ธ.กสิกรไทย  ธ.กรุงไทย  ธ.ทหารไทย

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจสลากออมสิน เบอร์โทรศัพท์ ทั่วไทย ราคาทองคำ
จดทะเบียนนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ราคาน้ำมัน ตลาดหลักทรัพย์
ห้องสมุดออนไลน ์ กองทุนบำเหน็จบำนาจข้าราชการ ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดหน้าเหลือง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สถาบันพระปกเกล้า คนไทยดอทคอม
สำนักพระราชวัง สำนักนายกรัฐมนตรี พุทธทาสพุทธธรรม กรมพัฒนาที่ดิน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร ข้อมูลบริษัทคู่ค้า
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน www.pantip.com www.download.com
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การท่าเรือแห่งประเทศไทย www.thai2hand.com www.thaiware.com
เบอร์โทรศัพท์ทั่วไทย
ตารางเดินรถไฟ
แผนที่กรุงเทพ
แผนที่ทางด่วน
เส้นทางเดินรถเมล์
รหัสไปรษณีย์
สมุดหน้าเหลือง
การเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูม
รถไฟฟ้า BTS
รถไฟฟ้ามหานคร
บัตรประชาชน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ข้อมูลภาครัฐ
สถาบันอุดมศึกษารัฐ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
โทรศัพท์ TT&T
โทรศัพท์ TOT
ฟังเพลงทดสอบความแรงเน็ต
เล่น msn ผ่านเว็บ
เล่น icq ผ่านเว็บ
FHM
สุดสัปดาห์
มาร์ส
บ้านและสวน
รีดเดอร์ส ไดเจสท์
กอสซิบสตาร์
Gossip Star

ขวัญเรือน
คู่สร้าง-คู่สม
อิมเมจิ้
ไมโครคอมพิวเตอร์
กุลสตรี ทีวี อินไซด์
บริการ SMS ฟรี
TTTonline
Thaiwebsms AIS
DTAC
TrueMove
ข้อมูลประจำวัน อัตราแลกเปลี่ยน ย์ ย์
ราคาหุ้น - ราคาน้ำมัน - ราคาทองคำ - พยากรณ์อากาศ - สภาพการจราจร แบงค์ชาติ
ธ.ไทยพาณิชย์

ธ.กรุงเทพ
   
 
 
   
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย] นิวยอร์ค [อเมริกา] ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย] เซี่ยงไฮ้ [จีน]