HOTNEWS :: 

   ขอเชิญเที่ยวตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ พร้อมพาล่องเรือไหว้พระรอบเกาะเกร็ด ๙ วัดฟรี ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๙๑-๖๗๘๐ ,๐๘-๑๓๙๘-๕๘๐๖,๐๘-๑๓๘๔-๔๖๑๒       
  Username :
  Password :
+ ประวัติความเป็นมา
+ วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่
+ นโยบายบริหาร
+ แผนยุทธ์ศาสตร์
+ ข้อบัญญัติงบประมาณ
+ ส่งเสริมด้านการศึกษา
+ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
+ สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
+ ศิลปวัฒนธรรม
+ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
+ แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
+ ฐานข้อมูลตำบล
+ รวมกฎหมายที่น่าสนใจ
+ เปิดใจกองบรรณาธิการ
+ ติดต่อสอบถาม
+ โครงการคลองสวยน้ำใส ถวายในหลวง
 

ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก


ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
 


 เว็บไซต์ตรงกระทู้ไม่มีใครมาตอบเลย
 แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
 แก้ไขมาตรการป้องกันน้ำท่วม(ก่อนเกิดน้ำท่วม)
 จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
 แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
 แก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ดูผล Vote
 
ราคาน้ำมันวันนี้

 

 

 

 

 

 
 
 

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
8686
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3981842398184239818423981842398184239818423981842

นับตั้งแต่ 15 มกราคม 2548

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี  คลิ๊กที่นี่ 

ประชาสัมพันธ์การจัดทำศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวและการตลาด
การจัดทำศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวและการตลาด ณ บริเวณกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เพื่อประโยชน์ในการประสานงานนักท่องเที่ยวและผู้ค้าในวันราชการและบริเวณตลาดริมนำ้วัดใหญ่สว่างอารมณ์ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อประโยชน์ในการประสานงานนักท่องเที่ยวในวันหยุดราชการ
อ่านรายละเอียด
Update news: ๔ เมษายน ๒๕๕๗

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการต่างๆของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
-
อ่านรายละเอียด
Update news: ๔ เมษายน ๒๕๕๗

การจัด "มหกรรมรักษ์สุขภาพจังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลทรงมีพระชนมายุครบ ๘๗ พรรษา "
กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้จัด "มหกรรมรักษ์สุขภาพจังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลทรงมีพระชนมายุครบ ๘๗ พรรษา " ตามโครงสร้างเสริมสุขภาพและบริการสุขภาพเชิงรุก ผู้เข้าร่วมมหกรรมฯ ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๔,๕๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๓ มีนาคม - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พื้นที่ ๖ อำเภอ จังหวัดนนทบุรี ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ได้ออกตรวจพื้นที่ อำเภอไทรน้อย ,อำเภอบางบัวทอง ,อำเภอบางใหญ่
อ่านรายละเอียด
Update news: ๒ เมษายน ๒๕๕๗

กีฬา อสม. จังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๕๗
กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทุรี จัดโครงการงานรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลทรงมีพระชนมายุครบ ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทมบุรี ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗

วันท้องถิ่นไทย
ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีถวายสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗

รายงานแสดงผลการดำเนินงานทุกสามเดือน งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดทำรายงานแสดงผลการรดำเนินทุกสามเดือน งวดที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖-ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗

 ธ.อาคารสงเคราะห์  ธ.กรุงเทพ  ธ.กรุงศรีอยุธยา  ธ.ไทยพาณิชย์
 ธ.เอเซีย  ธ.กสิกรไทย  ธ.กรุงไทย  ธ.ทหารไทย

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจสลากออมสิน เบอร์โทรศัพท์ ทั่วไทย ราคาทองคำ
จดทะเบียนนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ราคาน้ำมัน ตลาดหลักทรัพย์
ห้องสมุดออนไลน ์ กองทุนบำเหน็จบำนาจข้าราชการ ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดหน้าเหลือง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สถาบันพระปกเกล้า คนไทยดอทคอม
สำนักพระราชวัง สำนักนายกรัฐมนตรี พุทธทาสพุทธธรรม กรมพัฒนาที่ดิน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร ข้อมูลบริษัทคู่ค้า
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน www.pantip.com www.download.com
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การท่าเรือแห่งประเทศไทย www.thai2hand.com www.thaiware.com
เบอร์โทรศัพท์ทั่วไทย
ตารางเดินรถไฟ
แผนที่กรุงเทพ
แผนที่ทางด่วน
เส้นทางเดินรถเมล์
รหัสไปรษณีย์
สมุดหน้าเหลือง
การเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูม
รถไฟฟ้า BTS
รถไฟฟ้ามหานคร
บัตรประชาชน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ข้อมูลภาครัฐ
สถาบันอุดมศึกษารัฐ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
โทรศัพท์ TT&T
โทรศัพท์ TOT
ฟังเพลงทดสอบความแรงเน็ต
เล่น msn ผ่านเว็บ
เล่น icq ผ่านเว็บ
FHM
สุดสัปดาห์
มาร์ส
บ้านและสวน
รีดเดอร์ส ไดเจสท์
กอสซิบสตาร์
Gossip Star

ขวัญเรือน
คู่สร้าง-คู่สม
อิมเมจิ้
ไมโครคอมพิวเตอร์
กุลสตรี ทีวี อินไซด์
บริการ SMS ฟรี
TTTonline
Thaiwebsms AIS
DTAC
TrueMove
ข้อมูลประจำวัน อัตราแลกเปลี่ยน ย์ ย์
ราคาหุ้น - ราคาน้ำมัน - ราคาทองคำ - พยากรณ์อากาศ - สภาพการจราจร แบงค์ชาติ
ธ.ไทยพาณิชย์

ธ.กรุงเทพ
   
 
 
   
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย] นิวยอร์ค [อเมริกา] ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย] เซี่ยงไฮ้ [จีน]