HOTNEWS :: 

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่(ฺBike For Mom)จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี         
  Username :
  Password :
+ ประวัติความเป็นมา
+ วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่
+ นโยบายบริหาร
+ แผนยุทธ์ศาสตร์
+ ข้อบัญญัติงบประมาณ
+ ส่งเสริมด้านการศึกษา
+ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
+ สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
+ ศิลปวัฒนธรรม
+ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
+ แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
+ ฐานข้อมูลตำบล
+ รวมกฎหมายที่น่าสนใจ
+ เปิดใจกองบรรณาธิการ
+ ติดต่อสอบถาม
+ โครงการคลองสวยน้ำใส ถวายในหลวง
+ คู่มือบริการประชาชน
 

ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก


ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
 


 เว็บไซต์ตรงกระทู้ไม่มีใครมาตอบเลย
 แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
 แก้ไขมาตรการป้องกันน้ำท่วม(ก่อนเกิดน้ำท่วม)
 จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
 แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
 แก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ดูผล Vote
 
ราคาน้ำมันวันนี้

 

 

 

 

 

 
 
 

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
228228228
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
4056526405652640565264056526405652640565264056526

นับตั้งแต่ 15 มกราคม 2548

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี  คลิ๊กที่นี่ 

ใบสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 1.8 ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 1 อัตรา (นักบริหารงานทั่วไป 6) กองการเจ้าหน้าที่
อ่านรายละเอียด
Update news: ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

ใบสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 1.6 ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภา จำนวน 1 อัตรา (นักบริหารงานทั่วไป 7) กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1.7 ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจัดสวัสดิการ จำนวน 1 อัตรา(นักบริหารงานทั่วไป 7) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
อ่านรายละเอียด
Update news: ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

ใบสมัครรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 1.3 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองผังเมือง จำนวน 1 อัตรา (นักบริหารงานทั่วไป 8) กองผังเมือง 1.4 ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง จำนวน 1 อัตรา (นักบริหารงานทั่วไป 7) กองผังเมือง 1.5 ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการผังเมือง จำนวน 1 อัตรา (นักบริหารงานทั่วไป 7) กองผังเมือง
อ่านรายละเอียด
Update news: ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

ใบสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 1.1 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา (นักบริหารงานสาธารณสุข 8) สาธารณสุข 1.2 ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค จำนวน 1 อัตรา (นักบริหารงานสาธารณสุข 7) กองสาธารณสุข
อ่านรายละเอียด
Update news: ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
ด้วยคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ในการประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฏิบัติเป็นสายผู้บริหาร จำนวน 8 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข 8) กองสาธารณสุข 2. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองผังเมือง (นักบริหารงานทั่วไป 8) กองผังเมือง 3. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค (นักบริหารงานสาธารณสุข 7) กองสาธารณสุข 4. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง (นักบริหารงานทั่วไป 7) กองผังเมือง 5. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการผังเมือง (นักบริหารงานทั่วไป 7) กองผังเมือง 6. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภา (นักบริหารงานทั่วไป 7) กองกิจการสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด 7. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจัดสวัสดิการ (นักบริหารงานทั่วไป 7) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 8. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม (นักบริหารงานทั่วไป 6) กองการเจ้าหน้าที่
อ่านรายละเอียด
Update news: ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๕๘
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้มีประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ เปนต้นไป มีกำหนด ๗ วัน นั้น
อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘

 ธ.อาคารสงเคราะห์  ธ.กรุงเทพ  ธ.กรุงศรีอยุธยา  ธ.ไทยพาณิชย์
 ธ.เอเซีย  ธ.กสิกรไทย  ธ.กรุงไทย  ธ.ทหารไทย

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจสลากออมสิน เบอร์โทรศัพท์ ทั่วไทย ราคาทองคำ
จดทะเบียนนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ราคาน้ำมัน ตลาดหลักทรัพย์
ห้องสมุดออนไลน ์ กองทุนบำเหน็จบำนาจข้าราชการ ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดหน้าเหลือง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สถาบันพระปกเกล้า คนไทยดอทคอม
สำนักพระราชวัง สำนักนายกรัฐมนตรี พุทธทาสพุทธธรรม กรมพัฒนาที่ดิน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร ข้อมูลบริษัทคู่ค้า
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน www.pantip.com www.download.com
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การท่าเรือแห่งประเทศไทย www.thai2hand.com www.thaiware.com
เบอร์โทรศัพท์ทั่วไทย
ตารางเดินรถไฟ
แผนที่กรุงเทพ
แผนที่ทางด่วน
เส้นทางเดินรถเมล์
รหัสไปรษณีย์
สมุดหน้าเหลือง
การเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูม
รถไฟฟ้า BTS
รถไฟฟ้ามหานคร
บัตรประชาชน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ข้อมูลภาครัฐ
สถาบันอุดมศึกษารัฐ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
โทรศัพท์ TT&T
โทรศัพท์ TOT
ฟังเพลงทดสอบความแรงเน็ต
เล่น msn ผ่านเว็บ
เล่น icq ผ่านเว็บ
FHM
สุดสัปดาห์
มาร์ส
บ้านและสวน
รีดเดอร์ส ไดเจสท์
กอสซิบสตาร์
Gossip Star

ขวัญเรือน
คู่สร้าง-คู่สม
อิมเมจิ้
ไมโครคอมพิวเตอร์
กุลสตรี ทีวี อินไซด์
บริการ SMS ฟรี
TTTonline
Thaiwebsms AIS
DTAC
TrueMove
ข้อมูลประจำวัน อัตราแลกเปลี่ยน ย์ ย์
ราคาหุ้น - ราคาน้ำมัน - ราคาทองคำ - พยากรณ์อากาศ - สภาพการจราจร แบงค์ชาติ
ธ.ไทยพาณิชย์

ธ.กรุงเทพ
   
 
 
   
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย] นิวยอร์ค [อเมริกา] ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย] เซี่ยงไฮ้ [จีน]