HOTNEWS :: 

   ขอเชิญเที่ยวจังหวัดนนทบุรี    ขอเชิญเที่ยวตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ พร้อมพาล่องเรือไหว้พระรอบเกาะเกร็ด ๙ วัดฟรี ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๙๑-๖๗๘๐ ,๐๘-๑๓๙๘-๕๘๐๖,๐๘-๑๓๘๔-๔๖๑๒     
  Username :
  Password :
+ ประวัติความเป็นมา
+ วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่
+ นโยบายบริหาร
+ แผนยุทธ์ศาสตร์
+ ข้อบัญญัติงบประมาณ
+ ส่งเสริมด้านการศึกษา
+ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
+ สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
+ ศิลปวัฒนธรรม
+ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
+ แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
+ ฐานข้อมูลตำบล
+ รวมกฎหมายที่น่าสนใจ
+ เปิดใจกองบรรณาธิการ
+ ติดต่อสอบถาม
+ โครงการคลองสวยน้ำใส ถวายในหลวง
 

ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก


ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
 


 เว็บไซต์ตรงกระทู้ไม่มีใครมาตอบเลย
 แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
 แก้ไขมาตรการป้องกันน้ำท่วม(ก่อนเกิดน้ำท่วม)
 จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
 แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
 แก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ดูผล Vote
 
ราคาน้ำมันวันนี้

 

 

 

 

 

 
 
 

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
200200200
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
4037302403730240373024037302403730240373024037302

นับตั้งแต่ 15 มกราคม 2548

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี  คลิ๊กที่นี่ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งผู้ช่วยครู และตำแหน่งนักการภารโรง
อ่านรายละเอียด
Update news: 17 เมษายน 2558

ขอแจ้งมติของที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๕๘
ตามที่ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ไปแล้ว นั้น
อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี และข้าราชการในสังกัด อบจ.นนทบุรี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
อ่านรายละเอียด
Update news: ๗ เมษายน ๒๕๕๘

" ชาวนนท์ ร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม "
นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี,พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี และสมาชิกสภาจังหวัดนนทบุรี ร่วมงานชาวนนท์ ร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี จัดโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ.นนทบุรี
อ่านรายละเอียด
Update news: ๗ เมษายน ๒๕๕๘

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
-
อ่านรายละเอียด
Update news: 7 เมษายน 2558

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการมหกรรมรักษ์สุขภาพจังหวัดนนทบุรี
กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการมหกรรมรักษ์สุขภาพจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒ ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพและบริการสุขภาพเชิงรุก วัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดำเนินงานการจัดมหกรรมรักษ์สุขภาพฯ การคัดกรองภาวะสุขภาพ การให้บริการสุขภาพด้านต่างๆร่วมกันแบบบูรณาการ ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากองค์กรปกครองท้องถิ่น จำนวน ๑๔๕ คน ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ชั้น ๑ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
อ่านรายละเอียด
Update news: ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

 ธ.อาคารสงเคราะห์  ธ.กรุงเทพ  ธ.กรุงศรีอยุธยา  ธ.ไทยพาณิชย์
 ธ.เอเซีย  ธ.กสิกรไทย  ธ.กรุงไทย  ธ.ทหารไทย

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจสลากออมสิน เบอร์โทรศัพท์ ทั่วไทย ราคาทองคำ
จดทะเบียนนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ราคาน้ำมัน ตลาดหลักทรัพย์
ห้องสมุดออนไลน ์ กองทุนบำเหน็จบำนาจข้าราชการ ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดหน้าเหลือง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สถาบันพระปกเกล้า คนไทยดอทคอม
สำนักพระราชวัง สำนักนายกรัฐมนตรี พุทธทาสพุทธธรรม กรมพัฒนาที่ดิน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร ข้อมูลบริษัทคู่ค้า
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน www.pantip.com www.download.com
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การท่าเรือแห่งประเทศไทย www.thai2hand.com www.thaiware.com
เบอร์โทรศัพท์ทั่วไทย
ตารางเดินรถไฟ
แผนที่กรุงเทพ
แผนที่ทางด่วน
เส้นทางเดินรถเมล์
รหัสไปรษณีย์
สมุดหน้าเหลือง
การเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูม
รถไฟฟ้า BTS
รถไฟฟ้ามหานคร
บัตรประชาชน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ข้อมูลภาครัฐ
สถาบันอุดมศึกษารัฐ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
โทรศัพท์ TT&T
โทรศัพท์ TOT
ฟังเพลงทดสอบความแรงเน็ต
เล่น msn ผ่านเว็บ
เล่น icq ผ่านเว็บ
FHM
สุดสัปดาห์
มาร์ส
บ้านและสวน
รีดเดอร์ส ไดเจสท์
กอสซิบสตาร์
Gossip Star

ขวัญเรือน
คู่สร้าง-คู่สม
อิมเมจิ้
ไมโครคอมพิวเตอร์
กุลสตรี ทีวี อินไซด์
บริการ SMS ฟรี
TTTonline
Thaiwebsms AIS
DTAC
TrueMove
ข้อมูลประจำวัน อัตราแลกเปลี่ยน ย์ ย์
ราคาหุ้น - ราคาน้ำมัน - ราคาทองคำ - พยากรณ์อากาศ - สภาพการจราจร แบงค์ชาติ
ธ.ไทยพาณิชย์

ธ.กรุงเทพ
   
 
 
   
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย] นิวยอร์ค [อเมริกา] ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย] เซี่ยงไฮ้ [จีน]