HOTNEWS :: 

   ขอเชิญเที่ยวจังหวัดนนทบุรี    ขอเชิญเที่ยวตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ พร้อมพาล่องเรือไหว้พระรอบเกาะเกร็ด ๙ วัดฟรี ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๙๑-๖๗๘๐ ,๐๘-๑๓๙๘-๕๘๐๖,๐๘-๑๓๘๔-๔๖๑๒     
  Username :
  Password :
+ ประวัติความเป็นมา
+ วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่
+ นโยบายบริหาร
+ แผนยุทธ์ศาสตร์
+ ข้อบัญญัติงบประมาณ
+ ส่งเสริมด้านการศึกษา
+ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
+ สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
+ ศิลปวัฒนธรรม
+ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
+ แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
+ ฐานข้อมูลตำบล
+ รวมกฎหมายที่น่าสนใจ
+ เปิดใจกองบรรณาธิการ
+ ติดต่อสอบถาม
+ โครงการคลองสวยน้ำใส ถวายในหลวง
 

ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก


ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
 


 เว็บไซต์ตรงกระทู้ไม่มีใครมาตอบเลย
 แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
 แก้ไขมาตรการป้องกันน้ำท่วม(ก่อนเกิดน้ำท่วม)
 จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
 แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
 แก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ดูผล Vote
 
ราคาน้ำมันวันนี้

 

 

 

 

 

 
 
 

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
3434
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
4043831404383140438314043831404383140438314043831

นับตั้งแต่ 15 มกราคม 2548

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี  คลิ๊กที่นี่ 

วันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๘
นายสถาพร สุทธิลออ รองปลัดอบจ.นนทบุรี,นางสุภาพร อาศัยบุญ รองปลัด อบจ.นนทบุรี ,นายสมศักดิ์ เกตุสาคร หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ เทศบาลนครนนทบุรี(อาคารใหม่) อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ในวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
อ่านรายละเอียด
Update news: ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

โครงการฝึกอาชีพประชาชนใน จ.นนทบุรี
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.นนทบุรี จัดโครงการฝึกอาชีพประชาชนใน จ.นนทบุรี ร่วมกับสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย "โครงการสัญจรสอนอาชีพชี้ช่องรวย" ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ตลาดริมนำ้ใหญ่สว่างอารมณ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมีพันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี ,นายสมพงษ์ วรกมล ปลัด อบจ.นนทบุรี,นายจำลอง ขำสา ประธานสภา อบจ.นนทบุรี ,สมาชิกสภา จ.นนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพ
อ่านรายละเอียด
Update news: ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
นายสมพงษ์ วรกมล ปลัด อบจ.นนทบุรี, นายจำลอง ขำสา ประธานสภา อบจ.นนทบุรี ,นายสถาพร สุทธิลออ รองปลัด อบจ.นนทบุรี ,นายสมศักดิ์ เกตุสาคร หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.นนทบุรี ,นางสมปรารถนา พนมอุปถัมภ์ ผอ.กองแผนและงบประมาณ ,น.ส.วิไลภรณ์ รัตนสีหา ผอ.กองคลัง เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"วันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๓ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย จัดโดย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
อ่านรายละเอียด
Update news: ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘
นายสถาพร สุทธิลออ รองปลัด อบจ.นนทบุรี, นางสุภาพร อาศัยบุญ รองปลัด อบจ.นนทบุรี, นายสมศักดิ์ เกตุสาคร หัวหน้าสำนักปลัด และข้าราชการในสังกัด อบจ.นนทบุรี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและวางพวงมาลาถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ในวันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘

โครงการจัดงานตลาดสินค้า
ด้วยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้กำหนดจัดโครงการจัดงานตลาดสินค้า "นนทบุรี OTOP ดีบ้านฉัน สุขสันต์ สงกรานต์บ้านเรา" (กิจกรรมที่ ๔ )ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)จังหวัดนนทบุรี ในระหว่างวันที่ ๑๐-๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๓ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขารัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และพิธีเปิดงานฯในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยมีนายจำลอง ขำสา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน
อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘

ต้อนรับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีคนใหม่
พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี ,นายจำลอง ขำสา ประธานสภา อบจ.นนทบุรี,ผู้อำนวยการกองทุกกอง,ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด อบจ.นนทบุรี และข้าราชการในสังกัดนนทบุรี ร่วมต้อนรับ นายสมพงษ์ วรกมล ปลัด อบจ.นนทบุรีคนใหม่
อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘

 ธ.อาคารสงเคราะห์  ธ.กรุงเทพ  ธ.กรุงศรีอยุธยา  ธ.ไทยพาณิชย์
 ธ.เอเซีย  ธ.กสิกรไทย  ธ.กรุงไทย  ธ.ทหารไทย

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจสลากออมสิน เบอร์โทรศัพท์ ทั่วไทย ราคาทองคำ
จดทะเบียนนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ราคาน้ำมัน ตลาดหลักทรัพย์
ห้องสมุดออนไลน ์ กองทุนบำเหน็จบำนาจข้าราชการ ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดหน้าเหลือง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สถาบันพระปกเกล้า คนไทยดอทคอม
สำนักพระราชวัง สำนักนายกรัฐมนตรี พุทธทาสพุทธธรรม กรมพัฒนาที่ดิน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร ข้อมูลบริษัทคู่ค้า
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน www.pantip.com www.download.com
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การท่าเรือแห่งประเทศไทย www.thai2hand.com www.thaiware.com
เบอร์โทรศัพท์ทั่วไทย
ตารางเดินรถไฟ
แผนที่กรุงเทพ
แผนที่ทางด่วน
เส้นทางเดินรถเมล์
รหัสไปรษณีย์
สมุดหน้าเหลือง
การเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูม
รถไฟฟ้า BTS
รถไฟฟ้ามหานคร
บัตรประชาชน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ข้อมูลภาครัฐ
สถาบันอุดมศึกษารัฐ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
โทรศัพท์ TT&T
โทรศัพท์ TOT
ฟังเพลงทดสอบความแรงเน็ต
เล่น msn ผ่านเว็บ
เล่น icq ผ่านเว็บ
FHM
สุดสัปดาห์
มาร์ส
บ้านและสวน
รีดเดอร์ส ไดเจสท์
กอสซิบสตาร์
Gossip Star

ขวัญเรือน
คู่สร้าง-คู่สม
อิมเมจิ้
ไมโครคอมพิวเตอร์
กุลสตรี ทีวี อินไซด์
บริการ SMS ฟรี
TTTonline
Thaiwebsms AIS
DTAC
TrueMove
ข้อมูลประจำวัน อัตราแลกเปลี่ยน ย์ ย์
ราคาหุ้น - ราคาน้ำมัน - ราคาทองคำ - พยากรณ์อากาศ - สภาพการจราจร แบงค์ชาติ
ธ.ไทยพาณิชย์

ธ.กรุงเทพ
   
 
 
   
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย] นิวยอร์ค [อเมริกา] ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย] เซี่ยงไฮ้ [จีน]