HOTNEWS :: 

   ขอเชิญเที่ยวจังหวัดนนทบุรี    ขอเชิญเที่ยวตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ พร้อมพาล่องเรือไหว้พระรอบเกาะเกร็ด ๙ วัดฟรี ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๙๑-๖๗๘๐ ,๐๘-๑๓๙๘-๕๘๐๖,๐๘-๑๓๘๔-๔๖๑๒     
  Username :
  Password :
+ ประวัติความเป็นมา
+ วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่
+ นโยบายบริหาร
+ แผนยุทธ์ศาสตร์
+ ข้อบัญญัติงบประมาณ
+ ส่งเสริมด้านการศึกษา
+ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
+ สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
+ ศิลปวัฒนธรรม
+ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
+ แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
+ ฐานข้อมูลตำบล
+ รวมกฎหมายที่น่าสนใจ
+ เปิดใจกองบรรณาธิการ
+ ติดต่อสอบถาม
+ โครงการคลองสวยน้ำใส ถวายในหลวง
 

ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก


ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
 


 เว็บไซต์ตรงกระทู้ไม่มีใครมาตอบเลย
 แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
 แก้ไขมาตรการป้องกันน้ำท่วม(ก่อนเกิดน้ำท่วม)
 จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
 แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
 แก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ดูผล Vote
 
ราคาน้ำมันวันนี้

 

 

 

 

 

 
 
 

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
9090
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3993294399329439932943993294399329439932943993294

นับตั้งแต่ 15 มกราคม 2548

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี  คลิ๊กที่นี่ 

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
* กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร “มวก.นนทบุรี คัพ ” ครั้งที่ ๒๒
นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร “มวก.นนทบุรี คัพ ” ครั้งที่ ๒๒ ร่วมด้วยนายธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายไพโรจน์ คลังนุช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายจำลอง ขำสา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและสมาชิกสภาจังหวัดนนทบุรี นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมกีฬาจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ – ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี
อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง ให้ระงับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่่น
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีทราบว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติในการประชุมครั้งที่ ๖๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ให้ระงับการดำเนิการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่่น จนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งต่อไป แล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีให้ความเห็นชอบกำหนดวันเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่ง
อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง การเบิกจ่ายโบนัสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
การเบิกจ่ายโบนัสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีรอหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจะพิจารณาสั่งการต่อไป
อ่านรายละเอียด
Update news: 16 มิถุนายน 2557

งานวางศิลาฤกษ์สนามฟุตบอลและอาคารเมนสเตเดี้ยม ๑๐,๐๐๐ ที่นั่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กำหนดการงานศิลาฤกษ์สนามฟุตบอลและอาคารเมนสเตเดี้ยม ๑๐,๐๐๐ ที่นั่ง ในวันอังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

โครงการพัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอยและผลิตพลังงานไฟฟ้าของ อบจ.นนทบุรี
ขอเชิญ....ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอยและผลิตพลังงานไฟฟ้าของ อบจ.นนทบุรี วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 ธ.อาคารสงเคราะห์  ธ.กรุงเทพ  ธ.กรุงศรีอยุธยา  ธ.ไทยพาณิชย์
 ธ.เอเซีย  ธ.กสิกรไทย  ธ.กรุงไทย  ธ.ทหารไทย

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจสลากออมสิน เบอร์โทรศัพท์ ทั่วไทย ราคาทองคำ
จดทะเบียนนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ราคาน้ำมัน ตลาดหลักทรัพย์
ห้องสมุดออนไลน ์ กองทุนบำเหน็จบำนาจข้าราชการ ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดหน้าเหลือง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สถาบันพระปกเกล้า คนไทยดอทคอม
สำนักพระราชวัง สำนักนายกรัฐมนตรี พุทธทาสพุทธธรรม กรมพัฒนาที่ดิน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร ข้อมูลบริษัทคู่ค้า
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน www.pantip.com www.download.com
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การท่าเรือแห่งประเทศไทย www.thai2hand.com www.thaiware.com
เบอร์โทรศัพท์ทั่วไทย
ตารางเดินรถไฟ
แผนที่กรุงเทพ
แผนที่ทางด่วน
เส้นทางเดินรถเมล์
รหัสไปรษณีย์
สมุดหน้าเหลือง
การเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูม
รถไฟฟ้า BTS
รถไฟฟ้ามหานคร
บัตรประชาชน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ข้อมูลภาครัฐ
สถาบันอุดมศึกษารัฐ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
โทรศัพท์ TT&T
โทรศัพท์ TOT
ฟังเพลงทดสอบความแรงเน็ต
เล่น msn ผ่านเว็บ
เล่น icq ผ่านเว็บ
FHM
สุดสัปดาห์
มาร์ส
บ้านและสวน
รีดเดอร์ส ไดเจสท์
กอสซิบสตาร์
Gossip Star

ขวัญเรือน
คู่สร้าง-คู่สม
อิมเมจิ้
ไมโครคอมพิวเตอร์
กุลสตรี ทีวี อินไซด์
บริการ SMS ฟรี
TTTonline
Thaiwebsms AIS
DTAC
TrueMove
ข้อมูลประจำวัน อัตราแลกเปลี่ยน ย์ ย์
ราคาหุ้น - ราคาน้ำมัน - ราคาทองคำ - พยากรณ์อากาศ - สภาพการจราจร แบงค์ชาติ
ธ.ไทยพาณิชย์

ธ.กรุงเทพ
   
 
 
   
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย] นิวยอร์ค [อเมริกา] ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย] เซี่ยงไฮ้ [จีน]