HOTNEWS :: 

   ขอเชิญเที่ยวจังหวัดนนทบุรี    ขอเชิญเที่ยวตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ พร้อมพาล่องเรือไหว้พระรอบเกาะเกร็ด ๙ วัดฟรี ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๙๑-๖๗๘๐ ,๐๘-๑๓๙๘-๕๘๐๖,๐๘-๑๓๘๔-๔๖๑๒     
  Username :
  Password :
+ ประวัติความเป็นมา
+ วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่
+ นโยบายบริหาร
+ แผนยุทธ์ศาสตร์
+ ข้อบัญญัติงบประมาณ
+ ส่งเสริมด้านการศึกษา
+ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
+ สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
+ ศิลปวัฒนธรรม
+ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
+ แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
+ ฐานข้อมูลตำบล
+ รวมกฎหมายที่น่าสนใจ
+ เปิดใจกองบรรณาธิการ
+ ติดต่อสอบถาม
+ โครงการคลองสวยน้ำใส ถวายในหลวง
 

ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก


ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
 


 เว็บไซต์ตรงกระทู้ไม่มีใครมาตอบเลย
 แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
 แก้ไขมาตรการป้องกันน้ำท่วม(ก่อนเกิดน้ำท่วม)
 จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
 แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
 แก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ดูผล Vote
 
ราคาน้ำมันวันนี้

 

 

 

 

 

 
 
 

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
4141
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
4047766404776640477664047766404776640477664047766

นับตั้งแต่ 15 มกราคม 2548

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี  คลิ๊กที่นี่ 

“มหกรรมรักษ์สุขภาพจังหวัดนนทบุรี (เขตอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี)
กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการจัด “มหกรรมรักษ์สุขภาพจังหวัดนนทบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพโดยการสร้างเสริมสุขภาพ , การคัดกรองภาวะสุขภาพ , การให้บริการสุขภาพด้านต่างๆ และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน การทำงานด้านสุขภาพร่วมกันแบบบูรณาการของภาคีเครือข่าย มีกิจกรรมดังนี้ 1. บริการคัดกรองภาวะสุขภาพ จำนวน 17 รายการ 2. กิจกรรมให้ความรู้และคำแนะนำด้านสุขภาพ 3. จัดนิทรรศการด้านสุขภาพ ได้แก่ โรคหัวใจ โรคทางตา การออกกำลังกาย การกินยา และอาหารกับสุขภาพ 4. สนับสนุนคู่มือรู้ทันโรคไม่ติดต่อด้วย 3 อ
อ่านรายละเอียด
Update news: ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๘

“มหกรรมรักษ์สุขภาพจังหวัดนนทบุรี (เขตอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี)
กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการจัด “มหกรรมรักษ์สุขภาพจังหวัดนนทบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพโดยการสร้างเสริมสุขภาพ , การคัดกรองภาวะสุขภาพ , การให้บริการสุขภาพด้านต่างๆ และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน การทำงานด้านสุขภาพร่วมกันแบบบูรณาการของภาคีเครือข่าย มีกิจกรรมดังนี้ 1. บริการคัดกรองภาวะสุขภาพ จำนวน 17 รายการ 2. กิจกรรมให้ความรู้และคำแนะนำด้านสุขภาพ 3. จัดนิทรรศการด้านสุขภาพ ได้แก่ โรคหัวใจ โรคทางตา การออกกำลังกาย การกินยา และอาหารกับสุขภาพ 4. สนับสนุนคู่มือรู้ทันโรคไม่ติดต่อด้วย 3 อ
อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

“มหกรรมรักษ์สุขภาพจังหวัดนนทบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558”
กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการจัด “มหกรรมรักษ์สุขภาพจังหวัดนนทบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพโดยการสร้างเสริมสุขภาพ , การคัดกรองภาวะสุขภาพ , การให้บริการสุขภาพด้านต่างๆ และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน การทำงานด้านสุขภาพร่วมกันแบบบูรณาการของภาคีเครือข่าย มีกิจกรรมดังนี้ 1. บริการคัดกรองภาวะสุขภาพ จำนวน 17 รายการ 2. กิจกรรมให้ความรู้และคำแนะนำด้านสุขภาพ 3. จัดนิทรรศการด้านสุขภาพ ได้แก่ โรคหัวใจ โรคทางตา การออกกำลังกาย การกินยา และอาหารกับสุขภาพ 4. สนับสนุนคู่มือรู้ทันโรคไม่ติดต่อด้วย 3 อ ซึ่งดำเนินการจัด มหกรรมรักษ์สุขภาพจังหวัดนนทบุรีฯ ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จำนวน 9 แห่ง ระหว่างวันที่ 2-9 มิ.ย. 58 มีผู้ร่วมงานมหกรรมรักษ์สุขภาพฯ ทั้งหมด 2,003 คน ดังนี้ - วันที่ 2 มิ.ย. 58 ณ วัดบ่อ ผู้เข้าร่วมงาน 309 คน - วันที่ 3 มิ.ย.. 58 ณ วัดกลางเกร็ด ผู้เข้าร่วมงาน 306 คน - วันที่ 4 มิ.ย. 58 ณ อบต.ท่าอิฐ ผู้เข้าร่วมงาน 321 คน - วันที่ 5 มิ.ย.58 ณ วัดท่าเกวียน ผู้เข้าร่วมงาน 280 คน - วันที่ 6 มิ.ย. 58 ณ หมู่บ้านประชานิเวศน์ ผู้เข้าร่วมงาน 257 คน - วันที่ 7 มิ.ย. 58 ณ วัดวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ผู้เข้าร่วมงาน 222 คน - วันที่ 9 มิ.ย. 58 ณ วัดสะพานสูง ผู้เข้าร่วมงาน 308 คน
อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี
อ่านรายละเอียด
Update news: ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

การดำเนินงานตามมาตราการด้านงบประมาณโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
ตามหนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๓๗.๔/๘๗๙ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรการด้านงบประมาณโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด โดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประชชาสัมพันธ์ตามโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด เมื่อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศใช้ ซึ่งกองแผนและงบประมาณได้ส่งแบบประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ที่เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้หน่วยงาน,เทศบาล,อบต,ที่ว่าอำเภอ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑,๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต ๓ ช่วยประชาสัมพันธ์ตามมาตรการด้านงบประมาณ
อ่านรายละเอียด
Update news: ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

มหกรรมรักษ์สุขภาพจังหวัดนนทบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการจัด “มหกรรมรักษ์สุขภาพจังหวัดนนทบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพโดยการสร้างเสริมสุขภาพ , การคัดกรองภาวะสุขภาพ , การให้บริการสุขภาพด้านต่างๆ และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน การทำงานด้านสุขภาพร่วมกันแบบบูรณาการของภาคีเครือข่าย มีกิจกรรมดังนี้ 1. บริการคัดกรองภาวะสุขภาพ จำนวน 17 รายการ 2. กิจกรรมให้ความรู้และคำแนะนำด้านสุขภาพ 3. จัดนิทรรศการด้านสุขภาพ ได้แก่ โรคหัวใจ โรคทางตา การออกกำลังกาย การกินยา และอาหารกับสุขภาพ 4. สนับสนุนคู่มือรู้ทันโรคไม่ติดต่อด้วย 3 อ
อ่านรายละเอียด
Update news: ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

 ธ.อาคารสงเคราะห์  ธ.กรุงเทพ  ธ.กรุงศรีอยุธยา  ธ.ไทยพาณิชย์
 ธ.เอเซีย  ธ.กสิกรไทย  ธ.กรุงไทย  ธ.ทหารไทย

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจสลากออมสิน เบอร์โทรศัพท์ ทั่วไทย ราคาทองคำ
จดทะเบียนนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ราคาน้ำมัน ตลาดหลักทรัพย์
ห้องสมุดออนไลน ์ กองทุนบำเหน็จบำนาจข้าราชการ ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดหน้าเหลือง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สถาบันพระปกเกล้า คนไทยดอทคอม
สำนักพระราชวัง สำนักนายกรัฐมนตรี พุทธทาสพุทธธรรม กรมพัฒนาที่ดิน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร ข้อมูลบริษัทคู่ค้า
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน www.pantip.com www.download.com
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การท่าเรือแห่งประเทศไทย www.thai2hand.com www.thaiware.com
เบอร์โทรศัพท์ทั่วไทย
ตารางเดินรถไฟ
แผนที่กรุงเทพ
แผนที่ทางด่วน
เส้นทางเดินรถเมล์
รหัสไปรษณีย์
สมุดหน้าเหลือง
การเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูม
รถไฟฟ้า BTS
รถไฟฟ้ามหานคร
บัตรประชาชน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ข้อมูลภาครัฐ
สถาบันอุดมศึกษารัฐ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
โทรศัพท์ TT&T
โทรศัพท์ TOT
ฟังเพลงทดสอบความแรงเน็ต
เล่น msn ผ่านเว็บ
เล่น icq ผ่านเว็บ
FHM
สุดสัปดาห์
มาร์ส
บ้านและสวน
รีดเดอร์ส ไดเจสท์
กอสซิบสตาร์
Gossip Star

ขวัญเรือน
คู่สร้าง-คู่สม
อิมเมจิ้
ไมโครคอมพิวเตอร์
กุลสตรี ทีวี อินไซด์
บริการ SMS ฟรี
TTTonline
Thaiwebsms AIS
DTAC
TrueMove
ข้อมูลประจำวัน อัตราแลกเปลี่ยน ย์ ย์
ราคาหุ้น - ราคาน้ำมัน - ราคาทองคำ - พยากรณ์อากาศ - สภาพการจราจร แบงค์ชาติ
ธ.ไทยพาณิชย์

ธ.กรุงเทพ
   
 
 
   
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย] นิวยอร์ค [อเมริกา] ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย] เซี่ยงไฮ้ [จีน]