HOTNEWS :: 

   ขอเชิญเที่ยวจังหวัดนนทบุรี    ขอเชิญเที่ยวตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ พร้อมพาล่องเรือไหว้พระรอบเกาะเกร็ด ๙ วัดฟรี ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๙๑-๖๗๘๐ ,๐๘-๑๓๙๘-๕๘๐๖,๐๘-๑๓๘๔-๔๖๑๒     
  Username :
  Password :
+ ประวัติความเป็นมา
+ วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่
+ นโยบายบริหาร
+ แผนยุทธ์ศาสตร์
+ ข้อบัญญัติงบประมาณ
+ ส่งเสริมด้านการศึกษา
+ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
+ สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
+ ศิลปวัฒนธรรม
+ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
+ แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
+ ฐานข้อมูลตำบล
+ รวมกฎหมายที่น่าสนใจ
+ เปิดใจกองบรรณาธิการ
+ ติดต่อสอบถาม
+ โครงการคลองสวยน้ำใส ถวายในหลวง
 

ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก


ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
 


 เว็บไซต์ตรงกระทู้ไม่มีใครมาตอบเลย
 แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
 แก้ไขมาตรการป้องกันน้ำท่วม(ก่อนเกิดน้ำท่วม)
 จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
 แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
 แก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ดูผล Vote
 
ราคาน้ำมันวันนี้

 

 

 

 

 

 
 
 

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
6363
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
4002489400248940024894002489400248940024894002489

นับตั้งแต่ 15 มกราคม 2548

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี  คลิ๊กที่นี่ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มาตรวจเยี่ยม อบจ.นนทบุรี
(3 ต.ค.57)นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มาตรวจเยี่ยม อบจ.นนทบุรี โดยมีพันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
อ่านรายละเอียด
Update news: ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี(คนใหม่)
(1 ต.ค.57)พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ พร้อมภริยา ในการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
อ่านรายละเอียด
Update news: ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

ขอแจ้งมติของที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๗
ตามที่ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ และวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ นั้น บัดนี้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แจ้งมติของที่ประชุมสภาฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ ๒๖ ,๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ แนบท้ายที่ได้ส่งมาพร้อมนี้
อ่านรายละเอียด
Update news: ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๗
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้มีประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป มีกำหนด ๗ วัน นั้น บัดนี้ ได้รับแจ้งจากประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีว่าจะเรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗

"มหกรรมรักษ์สุขภาพจังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชชกุศลทรงมีพระชนมายุครบ ๘๗ พรรษา"
ด้วยกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก "มหกรรมรักษ์สุขภาพจังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชชกุศลทรงมีพระชนมายุครบ ๘๗ พรรษา" ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ในวันที่ ๓-๕ กันยายน ๒๕๕๗ โดยผู้เข้าร่วมประชุมฯประกอบด้วย ผู้แทนจากผู้สูงอายุ ผู้แทนจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๙๐ คน ระหว่างวันที่ ๓-๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการพัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอยและผลิตพลังงานไฟฟ้าของ อบจ.นนทบุรี
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการพัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอยและผลิตพลังงานไฟฟ้าของ อบจ.นนทบุรี วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม อำเภอไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗

 ธ.อาคารสงเคราะห์  ธ.กรุงเทพ  ธ.กรุงศรีอยุธยา  ธ.ไทยพาณิชย์
 ธ.เอเซีย  ธ.กสิกรไทย  ธ.กรุงไทย  ธ.ทหารไทย

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจสลากออมสิน เบอร์โทรศัพท์ ทั่วไทย ราคาทองคำ
จดทะเบียนนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ราคาน้ำมัน ตลาดหลักทรัพย์
ห้องสมุดออนไลน ์ กองทุนบำเหน็จบำนาจข้าราชการ ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดหน้าเหลือง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สถาบันพระปกเกล้า คนไทยดอทคอม
สำนักพระราชวัง สำนักนายกรัฐมนตรี พุทธทาสพุทธธรรม กรมพัฒนาที่ดิน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร ข้อมูลบริษัทคู่ค้า
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน www.pantip.com www.download.com
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การท่าเรือแห่งประเทศไทย www.thai2hand.com www.thaiware.com
เบอร์โทรศัพท์ทั่วไทย
ตารางเดินรถไฟ
แผนที่กรุงเทพ
แผนที่ทางด่วน
เส้นทางเดินรถเมล์
รหัสไปรษณีย์
สมุดหน้าเหลือง
การเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูม
รถไฟฟ้า BTS
รถไฟฟ้ามหานคร
บัตรประชาชน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ข้อมูลภาครัฐ
สถาบันอุดมศึกษารัฐ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
โทรศัพท์ TT&T
โทรศัพท์ TOT
ฟังเพลงทดสอบความแรงเน็ต
เล่น msn ผ่านเว็บ
เล่น icq ผ่านเว็บ
FHM
สุดสัปดาห์
มาร์ส
บ้านและสวน
รีดเดอร์ส ไดเจสท์
กอสซิบสตาร์
Gossip Star

ขวัญเรือน
คู่สร้าง-คู่สม
อิมเมจิ้
ไมโครคอมพิวเตอร์
กุลสตรี ทีวี อินไซด์
บริการ SMS ฟรี
TTTonline
Thaiwebsms AIS
DTAC
TrueMove
ข้อมูลประจำวัน อัตราแลกเปลี่ยน ย์ ย์
ราคาหุ้น - ราคาน้ำมัน - ราคาทองคำ - พยากรณ์อากาศ - สภาพการจราจร แบงค์ชาติ
ธ.ไทยพาณิชย์

ธ.กรุงเทพ
   
 
 
   
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย] นิวยอร์ค [อเมริกา] ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย] เซี่ยงไฮ้ [จีน]