HOTNEWS :: 

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่(ฺBike For Mom)จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี         
  Username :
  Password :
+ ประวัติความเป็นมา
+ วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่
+ นโยบายบริหาร
+ แผนยุทธ์ศาสตร์
+ ข้อบัญญัติงบประมาณ
+ ส่งเสริมด้านการศึกษา
+ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
+ สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
+ ศิลปวัฒนธรรม
+ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
+ แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
+ ฐานข้อมูลตำบล
+ รวมกฎหมายที่น่าสนใจ
+ เปิดใจกองบรรณาธิการ
+ ติดต่อสอบถาม
+ โครงการคลองสวยน้ำใส ถวายในหลวง
+ คู่มือบริการประชาชน
 

ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก


ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
 


 เว็บไซต์ตรงกระทู้ไม่มีใครมาตอบเลย
 แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
 แก้ไขมาตรการป้องกันน้ำท่วม(ก่อนเกิดน้ำท่วม)
 จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
 แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
 แก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ดูผล Vote
 
ราคาน้ำมันวันนี้

 

 

 

 

 

 
 
 

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
3131
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
4052812405281240528124052812405281240528124052812

นับตั้งแต่ 15 มกราคม 2548

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี  คลิ๊กที่นี่ 

ขอแจ้งมติของที่ประชุมสภาองค์การบริหารจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑,๒,๓)
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๘ - วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ - วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ - วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช ๒๕๕๘ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

กิจกรรมBike For MoM ปั่นเพื่อแม่
นายศรีชาติ เรี่ยวแรง รองนายก อบจ.นนทบุรี ,นายสมพงษ์ วรกมล ปลัด อบจ.นนทบุรี และข้าราชการในสังกัด อบจ.นนทบุรี ร่วมกิจกรรมBike For MoM ปั่นเพื่อแม่ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒,๓)
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้มีประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไปมีกำหนด ๔๕ วัน นั้น
อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๘
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้มีประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป มีกำหนด ๔๕ วัน นั้น
อ่านรายละเอียด
Update news: ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
(ภาคเช้า)นายสมพงษ์ วรกมล ปลัด อบจ.นนทบุรี ,นางสุภาภรณ์ อาศัยบุญ รองปลัด อบจ.นนทบุรี ,นายสมศักดิ์ เกตุสาคร หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.นนทบุรี ,นางสมปรารถนา พนมอุปถัมภ์ ผอ.กองแผนและงบประมาณ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด อบจ.นนทบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (ภาคเช้า)นายไพโรจน์ คลังนุช รองนายก อบจ.นนทบุรี,นายสถาพร สุทธิลออ รองปลัด อบจ.นนทบุรี ,นางสุภาภรณ์ อาศัยบุญ รองปลัด อบจ.นนทบุรี,นายเวนิต วัฒนธำรงค์ รองปลัด อบจ.นนทบุรี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ ห้องประชุมชั้น ๕ เทศบาลนครนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี
อ่านรายละเอียด
Update news: ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

 ธ.อาคารสงเคราะห์  ธ.กรุงเทพ  ธ.กรุงศรีอยุธยา  ธ.ไทยพาณิชย์
 ธ.เอเซีย  ธ.กสิกรไทย  ธ.กรุงไทย  ธ.ทหารไทย

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจสลากออมสิน เบอร์โทรศัพท์ ทั่วไทย ราคาทองคำ
จดทะเบียนนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ราคาน้ำมัน ตลาดหลักทรัพย์
ห้องสมุดออนไลน ์ กองทุนบำเหน็จบำนาจข้าราชการ ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดหน้าเหลือง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สถาบันพระปกเกล้า คนไทยดอทคอม
สำนักพระราชวัง สำนักนายกรัฐมนตรี พุทธทาสพุทธธรรม กรมพัฒนาที่ดิน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร ข้อมูลบริษัทคู่ค้า
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน www.pantip.com www.download.com
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การท่าเรือแห่งประเทศไทย www.thai2hand.com www.thaiware.com
เบอร์โทรศัพท์ทั่วไทย
ตารางเดินรถไฟ
แผนที่กรุงเทพ
แผนที่ทางด่วน
เส้นทางเดินรถเมล์
รหัสไปรษณีย์
สมุดหน้าเหลือง
การเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูม
รถไฟฟ้า BTS
รถไฟฟ้ามหานคร
บัตรประชาชน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ข้อมูลภาครัฐ
สถาบันอุดมศึกษารัฐ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
โทรศัพท์ TT&T
โทรศัพท์ TOT
ฟังเพลงทดสอบความแรงเน็ต
เล่น msn ผ่านเว็บ
เล่น icq ผ่านเว็บ
FHM
สุดสัปดาห์
มาร์ส
บ้านและสวน
รีดเดอร์ส ไดเจสท์
กอสซิบสตาร์
Gossip Star

ขวัญเรือน
คู่สร้าง-คู่สม
อิมเมจิ้
ไมโครคอมพิวเตอร์
กุลสตรี ทีวี อินไซด์
บริการ SMS ฟรี
TTTonline
Thaiwebsms AIS
DTAC
TrueMove
ข้อมูลประจำวัน อัตราแลกเปลี่ยน ย์ ย์
ราคาหุ้น - ราคาน้ำมัน - ราคาทองคำ - พยากรณ์อากาศ - สภาพการจราจร แบงค์ชาติ
ธ.ไทยพาณิชย์

ธ.กรุงเทพ
   
 
 
   
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย] นิวยอร์ค [อเมริกา] ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย] เซี่ยงไฮ้ [จีน]