HOTNEWS :: 

   ขอเชิญเที่ยวตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ พร้อมพาล่องเรือไหว้พระรอบเกาะเกร็ด ๙ วัดฟรี ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๙๑-๖๗๘๐ ,๐๘-๑๓๙๘-๕๘๐๖,๐๘-๑๓๘๔-๔๖๑๒       
  Username :
  Password :
+ ประวัติความเป็นมา
+ วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่
+ นโยบายบริหาร
+ แผนยุทธ์ศาสตร์
+ ข้อบัญญัติงบประมาณ
+ ส่งเสริมด้านการศึกษา
+ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
+ สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
+ ศิลปวัฒนธรรม
+ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
+ แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
+ ฐานข้อมูลตำบล
+ รวมกฎหมายที่น่าสนใจ
+ เปิดใจกองบรรณาธิการ
+ ติดต่อสอบถาม
+ โครงการคลองสวยน้ำใส ถวายในหลวง
 

ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก


ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  
ดูผล Vote
 
ราคาน้ำมันวันนี้

 

 

 

 

 

 
 
 

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
2020
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3982721398272139827213982721398272139827213982721

นับตั้งแต่ 15 มกราคม 2548

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ -> อ่านข่าวทั้งหมด

ขอแก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานนักบริหารเป็นสายงานนักบริหารในตำแหน่งอื่น ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานนักบริหารเป็นสายงานนักบริหารในตำแหน่งอื่นให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานทั่วไป 7) อ่านรายละเอียด
Update news: 28 มกราคม 2556
โครงการจัดงานประกวดดนตรีสตริงนักเรียนและเยาวชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
พิธีปิดและมอบรางวัลโครงการจัดงานประกวดดนตรีสตริงนักเรียนและเยาวชน อบจ.นนทบุรี NOP.& PSC.YOUNG MUSIC CHALLENGE 2012 อ่านรายละเอียด
Update news: 28 มกราคม 2556

รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานนักบริหารเป็นสายงานนักบริหารในตำแหน่งอื่น ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานนักบริหารเป็นสายงานนักบริหารในตำแหน่งอื่น ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานทั่วไป 7) อ่านรายละเอียด
Update news: 28 มกราคม 2556
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการอนุรักษ์ทุเรียนนนท์และผู้เกี่ยวข้องระดับจังหวัด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการอนุรักษ์ทุเรียนนนท์และผู้เกี่ยวข้อง ระดับจังหวัด ตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนนนท์(กิจกรรมที่ ๘) อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
การอบรมพัฒนาครูผู้ฝึกสอนชมรมกีฬา จังหวัดนนทบุรี
การอบรมพัฒนาครูผู้ฝึกสอนชมรมกีฬา จังหวัดนนทบุรี รองรับแผนพัฒนากีฬาชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙) อ่านรายละเอียด
Update news: 23 ม.ค.56
งานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๕๕
งานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๕๕ "ขจัดอุปสรรคทั้งมวล...สู่การมีงานทำของคนพิการ" วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ MCC HALL ชั้น ๔ เดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จ.นนทบุรี อ่านรายละเอียด
Update news: 22 ม.ค.56
การน้อมนำกระแสพระราชดำรัสไปสู่การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
การน้อมนำกระแสพระราชดำรัสไปสู่การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อ่านรายละเอียด
Update news: 21 ม.ค.56

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศการรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุุรี เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศการรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อ่านรายละเอียด
Update news: 18 ม.ค.56
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมทางวิชาการเพื่อประกาศเกียรติคุณครูคนเก่ง ประจำปี ๒๕๕๖
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการประชุมทางวิชาการเพื่อประกาศเกียรติคุณครูดีคนเก่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ภายใต้โครงการจัดงานวันครู ในวันที่ ๑๖ ม.ค.๒๕๕๖ ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบางบัวทอง เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. อ่านรายละเอียด
Update news: 17 ม.ค.56
งานวันเด็กประจำปี ๒๕๕๖
งานวันเด็กประจำปี ๒๕๕๖ ณ หอประชุมอเนกประสงค์วัดบางบัวทอง อ่านรายละเอียด
Update news: 15 ม.ค.56

  Page No.   123456789 | 10 11121314151617181920212223

กรุงเทพฯ [ประเทศไทย] นิวยอร์ค [อเมริกา] ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย] เซี่ยงไฮ้ [จีน]