HOTNEWS :: 

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่(ฺBike For Mom)จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี         
  Username :
  Password :
+ ประวัติความเป็นมา
+ วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่
+ นโยบายบริหาร
+ แผนยุทธ์ศาสตร์
+ ข้อบัญญัติงบประมาณ
+ ส่งเสริมด้านการศึกษา
+ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
+ สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
+ ศิลปวัฒนธรรม
+ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
+ แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
+ ฐานข้อมูลตำบล
+ รวมกฎหมายที่น่าสนใจ
+ เปิดใจกองบรรณาธิการ
+ ติดต่อสอบถาม
+ โครงการคลองสวยน้ำใส ถวายในหลวง
+ คู่มือบริการประชาชน
 

ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก


ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  
ดูผล Vote
 
ราคาน้ำมันวันนี้

 

 

 

 

 

 
 
 

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
4747
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
4052828405282840528284052828405282840528284052828

นับตั้งแต่ 15 มกราคม 2548

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ -> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๖
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้มีประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นต้น มีกหนด ๗ วัน นั้น อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี และร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ,นายจำลอง ขำสา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ,นางสุภาภรณ์ อาศัยบุญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พร้อมข้าราชการและพนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและปล่อยปลา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณท่าน้ำนนทบุรี เวลา ๐๖.๓๐ น. นายชาตรี ศรีสันต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ข้าราชการ พนักงานจ้างในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อ่านรายละเอียด
Update news: ๕ ธันวคม ๒๕๕๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู
- อ่านรายละเอียด
Update news: 29 พ.ย.2556

ประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อ่านรายละเอียด
Update news: ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลการประกวดผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖
พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลการประกวดผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยกองสาธารณสุข มองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อ่านรายละเอียด
Update news: ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
ขอแจ้งมติของที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๔) และ (ครั้งที่ ๕)
ตามที่ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๔ ) เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ และ (ครั้งที่ ๕) เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ไปแล้วนั้น อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๕)
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้มีประกาศขยายระยะเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๖ ออกไปอีก มีกำหนด ๑๕ วันนั้น บัดนี้ ได้รับแจ้งจากประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีว่าจะนัดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่๔)
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้มีประกาศขยายระยะเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๖ ออกไปอีก มีกำหนด ๑๕ วัน นั้น อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖
แจ้งมติของที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๓)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่องมติของที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๓) เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๘ กันยายน๒๕๕๖

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๓)
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้มีประกาศขยายระยะเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๓) ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖

  Page No.   123456789 | 10 1112131415161718192021222324252627282930

กรุงเทพฯ [ประเทศไทย] นิวยอร์ค [อเมริกา] ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย] เซี่ยงไฮ้ [จีน]