HOTNEWS :: 

   ขอเชิญเที่ยวจังหวัดนนทบุรี    ขอเชิญเที่ยวตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ พร้อมพาล่องเรือไหว้พระรอบเกาะเกร็ด ๙ วัดฟรี ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๙๑-๖๗๘๐ ,๐๘-๑๓๙๘-๕๘๐๖,๐๘-๑๓๘๔-๔๖๑๒     
  Username :
  Password :
+ ประวัติความเป็นมา
+ วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่
+ นโยบายบริหาร
+ แผนยุทธ์ศาสตร์
+ ข้อบัญญัติงบประมาณ
+ ส่งเสริมด้านการศึกษา
+ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
+ สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
+ ศิลปวัฒนธรรม
+ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
+ แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
+ ฐานข้อมูลตำบล
+ รวมกฎหมายที่น่าสนใจ
+ เปิดใจกองบรรณาธิการ
+ ติดต่อสอบถาม
+ โครงการคลองสวยน้ำใส ถวายในหลวง
+ คู่มือบริการประชาชน
 

ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก


ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  
ดูผล Vote
 
ราคาน้ำมันวันนี้

 

 

 

 

 

 
 
 

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
4050361405036140503614050361405036140503614050361

นับตั้งแต่ 15 มกราคม 2548

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ -> อ่านข่าวทั้งหมด

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๓)
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้มีประกาศขยายระยะเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๓) ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 4 อัตรา ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ทาง www.nont-pro.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 11 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.) อ่านรายละเอียด
Update news: 17 กันยายน 2556
ขอแจ้งมติของที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่๒)
นายจำลอง ขำสา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แจ้งมติของที่ประชุมสภาฯ ดังมีรายละเอียดปรากฎตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครูเกษียณอายุราชการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการจัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครูเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบางบัวทอง ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เวลา ๐๘.๐๐-๑๓.๐๐ น. อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่๒)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่๒) วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ด้วยกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดมหกรรมรวมพลคน D.A.R.E. จังหวัดนนทบุรี โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เรื่องการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้อง MCC HALL ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. อ่านรายละเอียด
Update news: ๓ กันยายน ๒๕๕๖

ขอแจ้งมติของที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มติของที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

คำแถลงการ ของนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
คำแถลงการ ของนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เรื่อง ข้อเสนอทางออกประเทศไทย วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ แล้ว สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ อ่านรายละเอียด
Update news: 22 สิงหาคม 2556
การแข่งขันกีฬา เครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
การแข่งขันกีฬา เครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ "ศึกปีกหมุนประลองทักษะ" รอบชิงชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทาน KING CUP เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๘๖ พรรษา ในวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมอเนกประสงค์วัดบางบัวทอง ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

  Page No.   123456789 | 10 11121314151617181920212223242526272829

กรุงเทพฯ [ประเทศไทย] นิวยอร์ค [อเมริกา] ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย] เซี่ยงไฮ้ [จีน]