HOTNEWS :: 

   ขอเชิญเที่ยวจังหวัดนนทบุรี    ขอเชิญเที่ยวตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ พร้อมพาล่องเรือไหว้พระรอบเกาะเกร็ด ๙ วัดฟรี ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๙๑-๖๗๘๐ ,๐๘-๑๓๙๘-๕๘๐๖,๐๘-๑๓๘๔-๔๖๑๒     
  Username :
  Password :
+ ประวัติความเป็นมา
+ วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่
+ นโยบายบริหาร
+ แผนยุทธ์ศาสตร์
+ ข้อบัญญัติงบประมาณ
+ ส่งเสริมด้านการศึกษา
+ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
+ สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
+ ศิลปวัฒนธรรม
+ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
+ แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
+ ฐานข้อมูลตำบล
+ รวมกฎหมายที่น่าสนใจ
+ เปิดใจกองบรรณาธิการ
+ ติดต่อสอบถาม
+ โครงการคลองสวยน้ำใส ถวายในหลวง
 

ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก


ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  
ดูผล Vote
 
ราคาน้ำมันวันนี้

 

 

 

 

 

 
 
 

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3998491399849139984913998491399849139984913998491

นับตั้งแต่ 15 มกราคม 2548

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ -> อ่านข่าวทั้งหมด

โครงการครูสอนดี จังหวัดนนทบุรี
โครงการครูสอนดี จังหวัดนนทบุรี วันที่ ๒๘ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เผยแพร่ผลงาน ณ หอประชุม รร.อนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรีและทัศนศึกษาดูงาน ณ จ.เพชรบุรี , จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ่านรายละเอียด
Update news: 2 เม.ย.56
โครงการจัดงานรวมพลังเสริมสร้างสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)
โครงการจัดงานรวมพลังเสริมสร้างสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลทรงมีพระชนมายุครบ ๘๖ พรรษา ในวันที่๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี อ่านรายละเอียด
Update news: 29 มีนาคม 2556
กิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนาผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวกจังหวัดนนทบุรี
กิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนาผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวกจังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ อ่านรายละเอียด
Update news: 26 มี.ค.56
กองการศึกษา เทศบาลตำบลตะลุบัน จ.ปัตตานี พาคณะเยี่ยมชมโรงเรียนวัดสลักเหนือและล่องเรือรอบเกาะเกร็ด
กองการศึกษา เทศบาลตำบลตะลุบัน จ.ปัตตานี พาคณะเยี่ยมชมโรงเรียนวัดสลักเหนือและล่องเรือรอบเกาะเกร็ด เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ อ่านรายละเอียด
Update news: 25 มี.ค.56
โครงการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อไปเข้ารับการอบรม
โครงการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อไปเข้ารับการอบรม "การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง"และนักเรียนไปเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น ณ ประเทศอังกฤษ อ่านรายละเอียด
Update news: 25 มี.ค.56
โครงการส่งเสริมนักเรียน นิสิต นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียนประจำปีงบประมาณ๒๕๕๖
การฝึกอบรม โครงการส่งเสริมนักเรียน นิสิต นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ อ่านรายละเอียด
Update news: 25 มี.ค.56
งานเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
งานเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๕.๓๐ น. ณ อาคารหอประชุมสงฆ์และประชาชนจังหวัดนนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อ่านรายละเอียด
Update news: 20 มี.ค.56
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๖ อ่านรายละเอียด
Update news: 18 มี.ค.56
งานวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๕๖และงานทำบุญตึกสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๕๖ อ่านรายละเอียด
Update news: 18 มี.ค.56

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อ่านรายละเอียด
Update news: 26 ก.พ.56

  Page No.   123456789 | 10 111213141516171819202122232425

กรุงเทพฯ [ประเทศไทย] นิวยอร์ค [อเมริกา] ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย] เซี่ยงไฮ้ [จีน]