HOTNEWS :: 

   ขอเชิญเที่ยวจังหวัดนนทบุรี    ขอเชิญเที่ยวตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ พร้อมพาล่องเรือไหว้พระรอบเกาะเกร็ด ๙ วัดฟรี ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๙๑-๖๗๘๐ ,๐๘-๑๓๙๘-๕๘๐๖,๐๘-๑๓๘๔-๔๖๑๒     
  Username :
  Password :
+ ประวัติความเป็นมา
+ วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่
+ นโยบายบริหาร
+ แผนยุทธ์ศาสตร์
+ ข้อบัญญัติงบประมาณ
+ ส่งเสริมด้านการศึกษา
+ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
+ สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
+ ศิลปวัฒนธรรม
+ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
+ แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
+ ฐานข้อมูลตำบล
+ รวมกฎหมายที่น่าสนใจ
+ เปิดใจกองบรรณาธิการ
+ ติดต่อสอบถาม
+ โครงการคลองสวยน้ำใส ถวายในหลวง
 

ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก


ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  
ดูผล Vote
 
ราคาน้ำมันวันนี้

 

 

 

 

 

 
 
 

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
109109109
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
4044303404430340443034044303404430340443034044303

นับตั้งแต่ 15 มกราคม 2548

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ -> อ่านข่าวทั้งหมด

งานมหกรรมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดมหกรรมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม ผู้เข้าร่วมมหกรรมฯ ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๗๐๐ คน ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ MCC HALL ชั้น ๔ ห้างเดอะมอลล์งามวงศ์วาน อำเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายดุลยเดช วัชรสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพเวลา ๑๐.๐๐ น. อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๖
- อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
นายไพโรจน์ คลังนุช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี,นายชาตรี ศรีสันต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี,นางสุภาภรณ์ อาศัยบุญและนายเวนิต วัฒนธำรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมงานพิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
การประปานครหลวง จับมือ อบจ.นนทบุรี และ อบต.นนทบุรี ขยายเขตบริการให้ทุกบ้านมีน้ำประปาใช้
- อ่านรายละเอียด
Update news: ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อ่านรายละเอียด
Update news: ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
โครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ลีลาศ และรำวงเพื่อสุขภาพ
โครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ลีลาศ และรำวงเพื่อสุขภาพ ภายใต็โครงการวันสูงอายุ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อ่านรายละเอียด
Update news: ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ และได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ประกาศผลสอบและกำหนดวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) แล้ว อ่านรายละเอียด
Update news: 31 กรกฎาคม 2556
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ราชกุมาร และโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ วัดปรางค์หลวง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๖

โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center)
โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center)เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๖ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างันที่ ๕-๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 7) กองสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา และหัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (นักบริหารงานทั่วไป 7) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ถึง วันที่ 16 สิงหาคม 2556 อ่านรายละเอียด
Update news: 2 กรกฎาคม 2556

  Page No.   123456789 | 10 111213141516171819202122232425262728

กรุงเทพฯ [ประเทศไทย] นิวยอร์ค [อเมริกา] ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย] เซี่ยงไฮ้ [จีน]