HOTNEWS :: 

   ขอเชิญเที่ยวจังหวัดนนทบุรี    ขอเชิญเที่ยวตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ พร้อมพาล่องเรือไหว้พระรอบเกาะเกร็ด ๙ วัดฟรี ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๙๑-๖๗๘๐ ,๐๘-๑๓๙๘-๕๘๐๖,๐๘-๑๓๘๔-๔๖๑๒     
  Username :
  Password :
+ ประวัติความเป็นมา
+ วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่
+ นโยบายบริหาร
+ แผนยุทธ์ศาสตร์
+ ข้อบัญญัติงบประมาณ
+ ส่งเสริมด้านการศึกษา
+ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
+ สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
+ ศิลปวัฒนธรรม
+ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
+ แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
+ ฐานข้อมูลตำบล
+ รวมกฎหมายที่น่าสนใจ
+ เปิดใจกองบรรณาธิการ
+ ติดต่อสอบถาม
+ โครงการคลองสวยน้ำใส ถวายในหลวง
 

ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก


ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  
ดูผล Vote
 
ราคาน้ำมันวันนี้

 

 

 

 

 

 
 
 

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
2323
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
4006937400693740069374006937400693740069374006937

นับตั้งแต่ 15 มกราคม 2548

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ -> อ่านข่าวทั้งหมด

งานวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นายชาตรี ศรีสันต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในงานวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖

ขอเชิญ...ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ขอเชิญ..ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น กลุ่มผู้มีส่วนได้ - เสีย วันจันทร์ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารโรงงานเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
ขอเชิญ...ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ขอเชิญ..ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น กลุ่มผู้มีส่วนได้ - เสีย วันจันทร์ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารโรงงานเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
มติของที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๕๖ อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
ขอเชิญ...ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ขอเชิญ...ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี วันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์
นายไพโรจน์ คลังนุช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยปลัดและรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ข้าราชการในสังกัด ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๕ เทศบาลนครนนทบุรี (อาคารใหม่) อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี อ่านรายละเอียด
Update news: ๖ เมษายน ๒๕๕๖
สงกรานต์สืบสานภูมิปัญญานนท์
สงกรานต์สืบสานภูมิปัญญานนท์ ๕ - ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖ เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ มีจำหน่ายสินค้าOTOP , สินค้าวิสาหกิจชุมชน , ของใช้ตกแต่งบ้าน,ศูนย์รวมอาหารเลิศรส,ผลิตภัณฑ์ส่งออกฝีมือคนนนท์ ณ ลานกิจกรรมชั้น ๓ และลานกิจกรรมศูนย์การค้า อ่านรายละเอียด
Update news: 5 เม.ย.2556

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อ่านรายละเอียด
Update news: 3 เมษายน 2556
โครงการครูสอนดี จังหวัดนนทบุรี
โครงการครูสอนดี จังหวัดนนทบุรี วันที่ ๒๘ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เผยแพร่ผลงาน ณ หอประชุม รร.อนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรีและทัศนศึกษาดูงาน ณ จ.เพชรบุรี , จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ่านรายละเอียด
Update news: 2 เม.ย.56
โครงการจัดงานรวมพลังเสริมสร้างสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)
โครงการจัดงานรวมพลังเสริมสร้างสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลทรงมีพระชนมายุครบ ๘๖ พรรษา ในวันที่๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี อ่านรายละเอียด
Update news: 29 มีนาคม 2556

  Page No.   123456789 | 10 11121314151617181920212223242526

กรุงเทพฯ [ประเทศไทย] นิวยอร์ค [อเมริกา] ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย] เซี่ยงไฮ้ [จีน]