HOTNEWS :: 

   ขอเชิญเที่ยวจังหวัดนนทบุรี    ขอเชิญเที่ยวตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ พร้อมพาล่องเรือไหว้พระรอบเกาะเกร็ด ๙ วัดฟรี ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๙๑-๖๗๘๐ ,๐๘-๑๓๙๘-๕๘๐๖,๐๘-๑๓๘๔-๔๖๑๒     
  Username :
  Password :
+ ประวัติความเป็นมา
+ วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่
+ นโยบายบริหาร
+ แผนยุทธ์ศาสตร์
+ ข้อบัญญัติงบประมาณ
+ ส่งเสริมด้านการศึกษา
+ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
+ สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
+ ศิลปวัฒนธรรม
+ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
+ แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
+ ฐานข้อมูลตำบล
+ รวมกฎหมายที่น่าสนใจ
+ เปิดใจกองบรรณาธิการ
+ ติดต่อสอบถาม
+ โครงการคลองสวยน้ำใส ถวายในหลวง
 

ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก


ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  
ดูผล Vote
 
ราคาน้ำมันวันนี้

 

 

 

 

 

 
 
 

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
9999
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
4048099404809940480994048099404809940480994048099

นับตั้งแต่ 15 มกราคม 2548

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ -> อ่านข่าวทั้งหมด

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครูเกษียณอายุราชการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการจัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครูเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบางบัวทอง ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เวลา ๐๘.๐๐-๑๓.๐๐ น. อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่๒)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่๒) วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ด้วยกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดมหกรรมรวมพลคน D.A.R.E. จังหวัดนนทบุรี โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เรื่องการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้อง MCC HALL ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. อ่านรายละเอียด
Update news: ๓ กันยายน ๒๕๕๖

ขอแจ้งมติของที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มติของที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

คำแถลงการ ของนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
คำแถลงการ ของนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เรื่อง ข้อเสนอทางออกประเทศไทย วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ แล้ว สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ อ่านรายละเอียด
Update news: 22 สิงหาคม 2556
การแข่งขันกีฬา เครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
การแข่งขันกีฬา เครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ "ศึกปีกหมุนประลองทักษะ" รอบชิงชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทาน KING CUP เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๘๖ พรรษา ในวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมอเนกประสงค์วัดบางบัวทอง ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเครือข่ายการจัดระเบียบสังคม ป้องกันอาชญากรรมบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๕๖
โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเครือข่ายการจัดระเบียบสังคม ป้องกันอาชญากรรมบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารเอนกประสงค์วัดบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
งานมหกรรมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดมหกรรมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม ผู้เข้าร่วมมหกรรมฯ ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๗๐๐ คน ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ MCC HALL ชั้น ๔ ห้างเดอะมอลล์งามวงศ์วาน อำเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายดุลยเดช วัชรสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพเวลา ๑๐.๐๐ น. อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๖
- อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

  Page No.   123456789 | 10 11121314151617181920212223242526272829

กรุงเทพฯ [ประเทศไทย] นิวยอร์ค [อเมริกา] ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย] เซี่ยงไฮ้ [จีน]